Commerciële contracten

Bij het aangaan van verhoudingen in de zakelijke sfeer is het van groot belang dat u de juiste contractsvorm kiest en dat afspraken en verplichtingen goed en helder worden vastgelegd. Tulp Juristen heeft ruime ervaring met het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van commerciële contracten. Dit geldt evenzeer voor het opstellen en aanpassen van uw algemene voorwaarden.

Indien u internationaal onderneemt is het raadzaam om kennis te werven over het toepasselijke recht. U kunt samen met uw zakenpartner afspraken maken over welk recht van toepassing is en rechter bevoegd is indien geschillen ontstaan.

Dankzij de professionele begeleiding tijdens de precontractuele fase voorkomt u veel ellende achteraf. Situaties waarin u mogelijkerwijs zou kunnen belanden, worden in kaart gebracht en vooraf al mogelijke oplossingen geboden in de vorm van bijvoorbeeld een contractueel bedongen verwijzing naar mediation of arbiter na een eventueel geschil.

Elke dag kunt u onze juristen gratis spreken over uw juridisch probleem. Wij verzoeken u vriendelijk telefonisch afspraak te maken voor een vrijblijvend advies.

Tulp Juristen BV, Contact: +31(0)10-7171 765 / info@tulpjuristen.nl

Adres: Hortsedijk 106 B - 5708 HE - Helmond