Marka ve Patent Hukuku

Patent sahibi, yapmış olduğu buluşun başkaları tarafından herhangi şekilde kullanılmasını ve satılmasına engelleme hakkına sahiptir. Dilediği kimselere patenti üzerindeki hakkından herhangi birini devredebilir. Bu satış olabileceği gibi lisans ile kullanma hakkı da olabilir.

Marka, mal veya hizmetinizin bir başka işletmenin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlar. Markalar isimlerden oluşabileceği gibi, ünlü Coca Cola şisesi de bir markadır. Patentlerde olduğu gibi herhangi kullanımı yetkisiz kişilere yasaklanabilir ve lisans ile kullanım hakkı devredilebilir veya satılabilir.

Marka ve patent hukuku alanında her türlü hizmetin sunulduğu büromuzda örnek olarak aşağıda belirtilen hizmetler sunulmaktadır:

  • Marka ve patent tescili ve tescile itiraz davaları
  • Marka ve patent iptal davaları
  • Tedbir talepli delil davası
  • Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
  • Marka ve patent haklarının korunması, denetlenmesi
  • Milletlerarası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri

Tulp Juristen BV, Contact: +31(0)10-7171 765 / info@tulpjuristen.nl

Adres: Hortsedijk 106 B - 5708 HE - Helmond