Borçlar Hukuku

Borç ilişkisi kavramı, günlük kullanımdaki manadan hariç, özel hukuk açısından tanımlandığında, alacaklı ve borçlu adı verilen iki taraf arasında meydana gelen ve borçlunun alacaklıya karşı belli bir davranış bulunmakla yükümlü olduğu, ayrıca alacaklının borçludan bu davranış biçiminin yerine getirilmesini talep edebileceği hukuki bir bağdır. Bu hukuk dalında yasalarca sınır konulmadıkça taraflar arasında anlaşmalar düzenlenmesi mümkündür.

Tulp Juristen BV, Contact: +31(0)10-7171 765 / info@tulpjuristen.nl

Adres: Hortsedijk 106 B - 5708 HE - Helmond