Miras Hukuku

Miras hukuku, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılmasını düzenleyen hukuk dalıdır. Örnek olarak terekeden, kalan mirastan, mal kaçırmaya yönelik davalarda zamanaşımı Turk hukukunda işletilmediği için bu konuda hakkınızı daima arayabilirsiniz. Diğer yandan mirastaki borçları ödemek istemiyorsanız mirası red edebilirsiniz. Bu durumda mirastan alacaklarınızdan da feragat etmiş oluyorsunuz. Türkiye´de miras reddi için tanınan 3 aylık süre önem arz etmektedir. Bunun yanında uluslararası anlaşmalara göre gayrimenkuller bulundukları ülkelerin hukukuna tabii tutulmaktadırlar. Uluslararası hukuk bürosu Tulp Juristen hem Türkiye hem Hollanda´daki miras hukukundan doğan haklarınızı tespit etmektedir ve korumaktadır.

Miras hukuku alanında her türlü çözümün sağlandığı büromuzda örnek olarak aşağıda belirtilen hizmetler sunulmaktadır:

  • Mirasçılık belgesenin alınması
  • Mirasçılık belgesinin iptali davaları
  • Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
  • Mirasta defter tutulması
  • Veraset ilamı çıkartılması
  • Miras bırakandan kalan malların devrine ilişkin veraset işlemleri
  • Noterlik işlemleri

Tulp Juristen BV, Contact: +31(0)10-7171 765 / info@tulpjuristen.nl

Adres: Hortsedijk 106 B - 5708 HE - Helmond